U bent hier

Salon Mommen I Agenda
Expo - Installatie Vincent Matyn-Wallecan
22/04/2012 tot 28/04/2012
Tekens van afwezigheid In samenwerking met plastisch kunstenaar Guy Cardoso, een geïnstalleerde tentoonstelling : Het opzoekwerk in een verzameling bundelen met de lijn, de streep en de graf(iek), binnen een geheel van periodes, van strekkingen. Het oprijzen van een beslommering, bezorgdheid voor een mislukking, een omweg, het afdrijven, valkuilen ... verlammende belemmeringen voor het subject, Positief holle portretten, groepen, een hele wereld gevat in draad, lijnen, structuren en netwerken. Daar de afstand mij niet ontvankelijk is, nodig ik Guy Cardoso uit om de werken te kiezen die uit de kast gehaald moeten worden en deze te organiseren in deze ruimte.: Het geheel wordt, spraaksgewijs gezegd, niet tentoongesteld tegen de muren van de zaal. De objecten worden in onderlinge relatie gebracht met een ruimtelijke vertelling van de installatie. Er zijn schaarvormen, knopen, concreetheiden, rasters. Bij afwezigheid van vernis: geen vernissage, maar de ouverture van dewerken in de vrije lucht.. Afspraak Zaterdag 21 april rond 19u30, en tijdens het verloop van de avond zal er evenementsgewijs wat plaats vinden dank zij de vokale steun van Yan Busang, en de gebarentaal van een zelfde alloi door Guy Cardoso en Julie Martineau. Tekens van afwezigheid, te bezoeken van 22 tot 28 april 2012 (van 12.00 tot 17.00 u). Best is te bellen naar 0478 58 33 84 www.matyn.over-blog.org/
Residentie Nicolas Van Kerckhove
03/04/2012 tot 15/04/2012
Voorstelling : zondag 15 april vanaf 17 uur Nicolas Van Kerckhove is schilder, hij werkt in de Mommen ateliers vanaf 2004. Deze residentie zal hem de mogelijkheid geven om zeer grote doeken te herwerken rond het thema van de gemeenschap, waarin hij tracht poezie, aantrekking en een sociologische beschrijving van een zekere millieu, een zekere generatie te mengen. Het resultaat van zijn werk tijdens deze residentie zal voorgesteld worden op zondag 15 april vanaf 17 uur. Bepaalde werken zullen afgewerkt zijn, anderen niet. De bedoeling is om een kreatie in volle ontwikkeling te delen. www.nicolas.domainepublic.net
Le prix de l'exil
18/03/2012
Le prix de l'exil, een radio documentaire van Yasmina Hamlawi Rabia komt van Marocco, van Oujda, een stad met een moeilijke economie waar iedereen zich keert naar "El Kharij", het buiten, zoals sommigen zeggen als ze Europa bedoelen. Ze droomt om haar leven en die van haar familie een nieuwe toekomst te geven en vertrekt naar een onbekende, gefantasmeerde Belgie, rijk aan beloftes van betere dagen. Ze kent de prijs nog niet van de ballingschap ... Met de aanwezigheid van de réalisatrice en voorstelling van l'a.c.s.r. (produktie en distributie) www.acsr.be
Mein Bruder Karin + The Error Team
17/03/2012
Mein Bruder Karin is een elektronisch duo uit Brussel en Düsseldorf, opgericht in 2006 door zanger en tekstschrijver Volkmar Mühleis en musicus Lutz Boddenberg. Hun nummers ademen intimiteit, sfeer en experiment, perfect aangevuld door de videobeelden van Koen Cant. www.myspace.com/meinbruderkarin The error team : orgel en drumstel voor een instrumentale en energieke groep www.myspace.com/theerrorteam
EXPERIMENTATION ... met andere talen.
11/03/2012
3 performances Naar aanleiding van onze twee residenties in Ateliers Mommen presenteren we een deel van ons onderzoek, gericht op repetitieve gebaren en hun resonantiekracht. Uitnodiging om korte vormen te zien waarin de lichamen en de woorden afgebakend worden in hun slagkracht vanuit poëtisch en politiek oogpunt. Concept en vormgeving: Virginie Debauche Acteurs/dansers/performers: Roxane Lefebvre, Julie Marichal, Alice De Visscher, Philippe Rasse, Simon Wauters en Virginie Debauche Les Fibres optiques Performance voor 1 blik en 2 lichamen ½ Vanuit een totem-personage bedacht en bewogen door Philomène Zeltz, zal het « oog-toeschouwer » zich simultaan verliezen in de gestographische afdruk gecreëerd door Mira, en in de « inter-passieve » lichamelijkheid van Camille Escudero Michiel Reynaert One-on-one performances “[...] de ander aankijken, je bedenken, uit eigen beweging een stap naar de deur zetten, wijfelen, weer een poos de anders blik beantwoorden,... en dan beslist, tezamen de deur openen [...]” We kunnen op twee plaatsen tegelijk afspreken en ontmoeten in schuim. Van en met Michiel Reynaert
Résidence Virginie Débauche
05/03/2012 tot 10/03/2012
Les gestes et les mouvements que produisent nos corps dans la vie de tous les jours sont à eux seuls tout un langage. Allons plus loin! Que dégagent la répétition mécanique de certains gestes ? Que dégagent la répétition mécanique de certains gestes et mouvements? Que dégagent la répétition mécanique de certains gestes et mouvements, une fois qu'ils sont superposés à un texte précis? Un étrange pouvoir de résonance! De même que le texte, une fois couplé à certains gestes répétitifs, peut tout à coup résonner autrement et révéler un ou plusieurs sous-textes. Ce que reçoit alors le spectateur, ce ne sont ni les gestes ni le texte mais un mélange étonnant qui l'emmène dans les tréfonds de son imagination. Notre LABORATOIRE tente d'extraire les mélanges les plus parlants, les plus percutants du point de vue poétique et politique. Concept et mise en forme: Virginie Debauche Comédiens/danseurs/performeurs: Philippe Rasse, Julie Marichal, Roxane Lefebvre, Virginie Debauche, Simon Wauters et Pierre-Paul Constant Production: Alexandra Tambour
“Het lichaam projecterend en geprojecteerd” - Françoise Lacroix
25/02/2012
Voorwoord over het project “ zin volgt zinvol...of het paradoxale van de onzichtbaarheid”. De geheimzinnige verstandhouding tussen twee gevisualiseerde ruimtes, die mekaar zoeken, aftasten, mekaar temmen, tijdens hun residentie in de Mommen ateliers. Introductie tot het werk datgeleverd werd door de inbreng van serigrafische impressies, een soortover-indruk waarbij gefocust wordt op “het projecterende lichaam datgeprojecteerd wordt” http://acroc.wordpress.com/about http://www.youtube.com/watch?v=mq_b6ptj-fs 20u00 "Avoir Lieu/ Spinoza in China" Lezing van en door Marc Perrin http://marc-perrin.blogspot.com 20u30 De “clandestiene doorbraken” Film – Concert – Performance Camille Escudero & Cristobal Rio + Tzii Vertrekkende vanuit de directe Brusselse perimeter van de Mommen Ateliers wordt een stomme film gerealiseerd, een beeldobject. Dit object wordt de basis voor een live performance. http://www.wix.com/camilleescudero/camille-escudero/percees-... http://soundcloud.com/tzii
Grenzenoverschrijdende - Olivier Bonny
01/10/2011 tot 09/10/2011
Terwijl de neoliberale mondialisering (selectief) deuren opent voor mondiale migraties, worden meer en meer grenzen bestendigd van staten of continenten – als het niet simpelweg muren zijn die opgetrokken worden (ter bescherming) . Dit terwijl de val van de Berlijnse Muur ons had laten geloven dat onze maatschappijen komaf hadden gemaakt met deze betonnen realiteiten... Mooie illusie! Dit video- en fotografisch werk wil een documentaire exploratie en reflectie zijn over de grenzen die bij ons bestaan, hier in Brussel en op verschillende plaatsen in Europa, om onze ogen te openen voor alle grenzen, barrières en muren die bestaan, gecreëerd worden of een metamorfose ondergaan... Want met de menselijke bewegingen verplaatsen zich levens en hoop, evenals identiteiten in voortdurende verandering, namelijk in Oost-Europa, een regio waar een bijzondere aandacht aan besteed is, of nog aan de Europese bevolkingsgroep van de Roms! Het vraagstuk van de grenzen is echter groter : het begrip 'grens' bevraagt ook, en misschien zelfs vooral, onze menselijke en stedelijke werkelijkheden. Laten we enkele minuten per dag onze blik oefenen om al deze grenzen te ontdekken, klein en groot, zichtbaar of immaterieel, tussen sociale groepen, tussen gemeenschappen en gemeenten, soms buren in Brussel maar ook in andere Europese steden... Wat verandert er vandaag, hier en daar, in de stedelijkheid? Wat blijft? Wie gaat weg (waar naartoe?) en wie komt er wonen (waar vandaan) ? … Zo manifesteren zich de symbolische, politieke en sociale grenzen tussen zichzelf en de Ander. Deze anderen die ik kruis, die me bevragen en van de weeromstuid de ander in mij bevragen… Als een patchwork dat soms ver uiteenlopende realiteiten en registers samenbrengt , ontwikkelt «grenzenoverschrijdende» niet-aangeduide paden en verhalen die deze vervlochten vraagstellingen coderen en decoderen. Wees welkom !

Pagina's