U bent hier

Grenzenoverschrijdende - Olivier Bonny
01/10/2011 tot 09/10/2011
Terwijl de neoliberale mondialisering (selectief) deuren opent voor mondiale migraties, worden meer en meer grenzen bestendigd van staten of continenten – als het niet simpelweg muren zijn die opgetrokken worden (ter bescherming) . Dit terwijl de val van de Berlijnse Muur ons had laten geloven dat onze maatschappijen komaf hadden gemaakt met deze betonnen realiteiten... Mooie illusie! Dit video- en fotografisch werk wil een documentaire exploratie en reflectie zijn over de grenzen die bij ons bestaan, hier in Brussel en op verschillende plaatsen in Europa, om onze ogen te openen voor alle grenzen, barrières en muren die bestaan, gecreëerd worden of een metamorfose ondergaan... Want met de menselijke bewegingen verplaatsen zich levens en hoop, evenals identiteiten in voortdurende verandering, namelijk in Oost-Europa, een regio waar een bijzondere aandacht aan besteed is, of nog aan de Europese bevolkingsgroep van de Roms! Het vraagstuk van de grenzen is echter groter : het begrip 'grens' bevraagt ook, en misschien zelfs vooral, onze menselijke en stedelijke werkelijkheden. Laten we enkele minuten per dag onze blik oefenen om al deze grenzen te ontdekken, klein en groot, zichtbaar of immaterieel, tussen sociale groepen, tussen gemeenschappen en gemeenten, soms buren in Brussel maar ook in andere Europese steden... Wat verandert er vandaag, hier en daar, in de stedelijkheid? Wat blijft? Wie gaat weg (waar naartoe?) en wie komt er wonen (waar vandaan) ? … Zo manifesteren zich de symbolische, politieke en sociale grenzen tussen zichzelf en de Ander. Deze anderen die ik kruis, die me bevragen en van de weeromstuid de ander in mij bevragen… Als een patchwork dat soms ver uiteenlopende realiteiten en registers samenbrengt , ontwikkelt «grenzenoverschrijdende» niet-aangeduide paden en verhalen die deze vervlochten vraagstellingen coderen en decoderen. Wees welkom !